Monkey Construction

 เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

           ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

                   คุณสมบัติ
                   1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
                   2. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
                   3. ปฏิบัติงานต่างจังหวัดที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
                   4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                   สนใจติดต่อ 089-990-3833 คุณกฤต (ตี๋)